:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งได้เชิญพระชัชวาล ขนาดขจี รักษาการเจ้าอาวาสวัดทาหมื่นข้าว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนพร้อมคณะ เป็นพระวิทยากร และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จำนวน 180 คน
โดยมี นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร