:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ได้มาพบปะพนักงานอัยการ เพื่อปรึกษาและสอบถามปัญหาทางด้านกฎหมาย รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการคุ้มครองสิทธิฯ

28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

 เนื่องด้วย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีโครงการขยายเครือข่ายงานและพัฒนาความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ต่อเนื่อง) และโครงการเผยและความรู้ทางกฎหมาย ให้แก่ประชาชน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า นั้น
          ในการนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ได้มาพบปะพนักงานอัยการ เพื่อปรึกษาและสอบถามปัญหาทางด้านกฎหมาย รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการคุ้มครองสิทธิฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร