:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: กำหนดการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กันยายน 2566

6 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กันยายน 2566 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร