:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้ง พม.สามารถจ่ายเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566

9 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร