:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานศาลปกครอง เพื่อให้ได้รับทราบถึงรูปแบบขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครอง และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาล อาจช่วยลดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานลงได้ รายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1qazAMRESJit1nInI6Xx5TZQYg2Wr-1fL/view?fbclid=IwAR0WFFPPNGlDpgS7Azd24wVOoK9btN97oWF5giMtlj6ovqwxfUdwQCVAR5c

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร