:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลทาสบเส้า สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคตามคำร้องขอ ให้หน่วยบริการประชาชนดอยขุนตาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

21 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลทาสบเส้า สนับสนุนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคตามคำร้องขอ ให้หน่วยบริการประชาชนดอยขุนตาน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร