:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: อบรมตามโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2566

23 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดการอบรมและได้เชิญวิทยากรจากบริษัท ไอ.ที.โกลโบล จำกัด มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลทาสบเส้า รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร