:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พบสื่อมวลชน เครือข่ายสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี นายไพบูลย์ คำเอี่ยม รองนายกเทศมนตรี นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าและนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พบสื่อมวลชน เครือข่ายสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี ได้กล่าวพบปะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร