:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนพระแม่ของแผ่นดิน

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า นายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง นายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนพระแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี ณ บ้านศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร