:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ร่วมกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยและแก้ไขจุดเสี่ยง ตามแนวทางของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.45 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยและแก้ไขจุดเสี่ยง ตามแนวทางของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสวยงามของอำเภอแม่ทาเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอแม่ทาและแขวงทางหลวงลำพูน ได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางถนนหมายเลข 1033 (สายแม่ทา-ท่าจักร) ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่พาดผ่านใกล้เคียงแนวสายไฟฟ้าเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป ในการนี้นายสำเริง โกมุทศิริกุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแม่ทา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร