:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “สรุปรวบรวมกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และการเพิ่มศักยภาพการพูดเพื่อการนำเสนอแนวคิด การพูดในที่สาธารณะ ทักษะทางสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ"

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายนิติบัญญัติ เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล รวมจำนวน 12 คน เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “สรุปรวบรวมกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และการเพิ่มศักยภาพการพูดเพื่อการนำเสนอแนวคิด การพูดในที่สาธารณะ ทักษะทางสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ" เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ในระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ โดยกำหนดอบรมระหว่าง วันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ ห้องฟ้าหลวง5 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร