:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเย็บผ้าตำบลทาสบเส้า

20 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเย็บผ้าตำบลทาสบเส้า ประกอบด้วย ที่รองแก้ว  ที่รองจาน และผ้าเช็ดเท้า สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า โทร.053-976016

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร