:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: รับเช็คเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 16,225 บาท

16 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายนายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า รับเช็คเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 16,225 บาท

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร