:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: รับมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

21 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมายให้นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นผู้แทนหน่วยงาน รับมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 "การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม" ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร