:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทา

24 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์  สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เข้าร่วมพบปะในการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร