:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ให้แก่ นางแสง ตันเส้า ม.8

16 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบหมาย นางสาววิไล ชัยสมภาร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ให้แก่ นางแสง ตันเส้า ม.8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุตามวัตถุุประสงค์ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร