:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการยืนยันตัวตน (e-KYC) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอแม่ทา

3 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการยืนยันตัวตน (e-KYC)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยเทศบาลตำบลทาสบเส้าร่วมกับ อำเภอแม่ทาและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทาเป็นผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า
ทั้งนี้ จะให้บริการยืนยันตัวตน ณ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ในวันที่ 7 , 8 , 9 และ 10 มีนาคม 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร