:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

10 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 10 หมู่บ้าน ในการนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร