:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจวัดสายตาและแก้ไขการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทาสบเส้า

19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจวัดสายตาและแก้ไขการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร