:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: มอบเบี้ยยังชีพ ก.ย.2566

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี นายสนธยา รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2566 จำนวน 10 หมู่บ้าน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า พร้อมสมาชิกสภาฯร่วมลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร