:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ร่วมส่งมอบบ้านตามกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 2 หลัง

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและสมาชิกสภาเทศบาลฯในพื้นที่ ร่วมส่งมอบบ้านตามกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 2 หลัง ให้กับ นางแสงหล้า ยะวงศ์ ม.1 บ้านสบเส้า และนางสาวสุมิตรา หมื่นพรมอิน ม.9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร