:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 จำนวน 1 หลัง

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า นายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 จำนวน 1 หลัง ให้กับ นายทอง มโนวรรณา หมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร