:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณลำห้วยแล้งป่าดำ หมู่ที่ 7

6 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณลำห้วยแล้งป่าดำ หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร