:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดต้นไม้ ณ บริเวณโรงเรียนวัดอรัญญาราม หมู่ที่ 2

15 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดต้นไม้ ณ บริเวณโรงเรียนวัดอรัญญาราม หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร