:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำเหมืองผาฮั้วบริเวณถนนสายหน้าวัดทาร้องเรือ หมู่ 6

24 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำเหมืองผาฮั้วบริเวณถนนสายหน้าวัดทาร้องเรือ หมู่ 6 บ้านทาร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร