:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่มีกิ่งก้านยาวยื่นล้ำแนวสายไฟ และเพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

24 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตัดแต่งต้นไม้ที่มีกิ่งก้านยาวยื่นล้ำแนวสายไฟ และเพื่อป้องกันอันตรายให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ณ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย และหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบล

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร