:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทาเชื่อมถนนหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา และถนนหมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน

21 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทาเชื่อมถนนหมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา และถนนหมู่ที่ 5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางดังกล่าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร