:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดน้ำในนาข้าว

15 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นายวิวัฒน์  สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า และนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี และหมู่ที่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดน้ำในนาข้าว ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร