:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่เพื่อสำรวจประมาณการการขุดเปิดทางน้ำ ขุดแต่งตลิ่งพร้อมกำจัดผักตบชวา ตั้งแต่หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา, หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า, หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ, หมู่ที่ 13 บ้านดง, หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี ถึงหมู่ที่ 10 บ้านกอลุง

22 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่างและนายธนบดี ศิริมังฆศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อสำรวจประมาณการการขุดเปิดทางน้ำ ขุดแต่งตลิ่งพร้อมกำจัดผักตบชวา ตั้งแต่หมู่ที่ 9 บ้านหล่ายทา, หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า, หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ, หมู่ที่ 13 บ้านดง, หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี ถึงหมู่ที่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร