:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่สำรวจลำเหมืองเหล่าฮ้อ หมู่ที่ 3

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมนายยงยุทธ ทากิจ รองนายกเทศมนตรี นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล และนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจลำเหมืองเหล่าฮ้อ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่เกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากฝนตกหนัก เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร