:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ 9 บ้านหล่ายทา

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมนายไพบูลย์ คำเอี่ยม รองนายกเทศมนตรีและนายพิษณุ โภคาพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 หมู่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร