:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคา งานก่อสร้าง

17 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคา งานก่อสร้าง ดังนี้
1.โครงการเสรืมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1บ้านสบเส้า จำนวนเงินงบประมาณ 914,000บาท
2.โครงการเสรืมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนผ่านหน้าเทศบาลตำบลทาสบเส้า ม.5 บ้านจำตาเหิน จำนวนเงินงบประมาณ 1,387,000 บาท
 
แหล่งที่มาของข่าว : กองคลัง
การติดต่อประสานงานสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โทร.053-976018
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 17
กองช่าง ต่อ 20
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 21
กองการศึกษา ต่อ 23
กองคลัง ต่อ 24 , 25
เหตุด่วนฉุกเฉิน ต่อ 19 หรือ 053-976620 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
รถการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร