:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ประชุมพิจารณาผลการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ของผู้ยื่นเอกสารในระบบ E-GP จำนวน 1 โครงการ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร