:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ดำเนินการประชุมคณะกรรมการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาล

18 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการประชุมคณะกรรมการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาล โดยมีนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า (ห้องประชุมเล็ก)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร