:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ

6 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
*สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทางเทศบาลได้ส่งจดหมายแจ้งให้ประชาชนมายืนยันทรัพย์สิน หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์หรือโอนกรรมสิทธิ์ ให้ประชาชนเข้ามาแจ้งแก้ไขได้ที่สำนักงานเทศบาลฯ หรือ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า โทร.053-976018 ต่อ 25

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร