:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ทำการ

27 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ทำการ โดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ให้บริการจัดเก็บภาษี ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดง หมู่ที่ 13 และในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ให้บริการจัดเก็บภาษี ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร