:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ดำเนินโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ทำการ

29 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ทำการ ณ วัดอรัญญาราม หมู่ที่ 2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร