:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: เก็บค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย+รับชำระภาษีนอกสถานที่ ส.ค.2566

10 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า จำนวน 10 หมู่บ้าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร