:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายรังสรรค์ กันทาธง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า
053-976018 ต่อ 13
นายปิยพงษ์ อภิวงศ์วาร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ