:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาสบเส้า // วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการพัฒนา บนพื้นฐานความพอเพียง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-976018 อีเมล์ : saraban@thasobsao.go.th

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณข้างบ้าน นายอนุวัฒน์ เต้นเส้า หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน

วันที่ลงประกาศ: 10 เม.ย. 2563

รายละเอียด:


file

mid_18_2022_10_7_662112.pdf